Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Neredeyse tüm elektrostatik toz boyalar püskürtme tekniği ile ugulanmaktadır.Bu gibi işlemlerde ortak olan nokta toz boya ile kaplanacak malzeme topraklanmış iken toz boya taneciklerinin elektrikle yüklenmiş olmalarıdır. Sonuç toz boya ile malzeme arasında elektrostatik bir çekim oluşmasıdır, bu çekim malzeme yüzeyinde yeterli kalınlıkta film oluşmasını ve toz boyanın eriyip malzeme yüzeyine yapışmasından önce tutunmasını sağlar.

Toz boya tanecikleri şu iki yöntemden biri ile elektrikle yüklenebilir:
Geleneksel elektrostatik yükleme (korona yükleme) toz boyanın yüksek voltajlı elektrostatik bir alandan geçirilmesi ile yapılır.          
Sürtünme ile yükleme (tribo statik yükleme) toz boyanın yalıtkan bir maddeye sürterek elektrostatik yüklenmesi ile yapılır.                           

 Korona elektrostatik yükleme
Püskürtme tabancasının ağzında toplanan yüksek voltaj (40-100 kV) tabancadan geçen havanın iyonlaşmasına sebep olur. Toz boyanın iyonlaşmış havanın içinden geçmesi serbest iyonların toz boya taneciklerine negatif yük yüklerken bir kısmına da yapışmasına yol açar.

Elektrostatik püskürtme tabancası ile kaplanacak malzeme arasında şunlar bulunmaktadır:
Negatif yüklü toz boya tanecikleri
Yüklenmemiş toz boya tanecikleri

 Serbest iyonlar
İşlem sırasında olabildiğince fazla toz boya taneceğini yüklemek çok önemlidir. Püskürtme ekipmanının kullanım yöntemi başarı sağlanmasında etkilidir.
Yüklenmemiş toz boya tanecikleri malzemeye yapışmayıp geri dönüşüme giderler. Toz boya uygulamalarında geri dönüşüm sık görülse de geri dönüşüme giden toz boya miktarı minimumda tutulmalıdır.

Serbest iyonlar küçüktür ve toz boya taneciklerine göre daha hareketlidir. Fazla olan serbest iyonlar kaplanan malzemeye doğru hareket eder ve malzemeye negatif yük taşırlar. Serbest iyonların kalitesi tamamen gerekli voltaj ayarına bağlıdır. Gerekenden fazla voltaj fazla serbest iyon oluşumuna sebep olur, iyi bir uygulamayı zorlaştırır, akışkanlığı düşürür (geri-iyonizasyon). Malzemeye yetersiz topraklama yapılması durumunda durum daha da kötüleşir.

Yüksek voltaj ayarları tabancanın ağzı (nozzle) ile malzeme arasında elektriksel alan yolları oluşturur, toz boya tanecikleri bu yolları takip eder. Dış yüzeydeki köşeler başta olmak üzere girift şekilli malzemelerin dış yüzeyleri elektriksel alan yollarının en yoğun olduğu yerlerdir. Benzer şekilde iç kısımlardaki köşe ve girintilerde bu alan yollarının yoğunluğu daha azdır.

Elektrik alan yollarının seyrek olduğu yerlere toz boya taneciklerinin ulaşamadığı bu olaya genelde Faraday Kafesi adı verilir.
Yüksek voltaj Faraday Kafesi etkisini arttırır, malzeme yüzeyinde kolay ulaşılan yerlerde daha kalın film kalınlığı, zor ulaşılan yerlerde daha ince film kalınlığı elde edilmesine sebep olur. Tabanca voltajını yeterli yüksekliğe ayarlamak çok önemlidir. Gerekenden yüksek ayarlanmış voltaj istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. En uygun voltaj ayarını bulmak toz boya operatörünün becerisini gösterir.

 Tribo Sistem İle Yüklenme
Toz boya tanecikleri tabancının tüpü içerisinde yer alan yalıtkan malzemeye sürtünerek yüklenir.
Sürtünme ile yükleme yapan püskürtme tabancaları ile kaplanan malzeme arasında şunlar bulunmaktadır.
Pozitif yüklü toz boya tanecikleri

 Yüklenmemiş toz boya tanecikleri
Sürtünme ile yükleme işleminde serbest iyon ve elektriksel alan oluşumuna sebep olacak yüksek voltaj bulunmamaktadır.
Sürtünme ile yapılan yüklemenin verimli olması her taneciğin tabancı tüpüne sürtünmesine bağlıdır. Bu ise en uygun performansın alınması için tabancadan geçen hava akımının ve toz boya/hava oranının ayarlanması ile yapılabilir.

Sürtünme ile yükleme yapan çoğu cihaz, dolaylı yoldan toz taneciklerinin yüklenmesini ölçen mikroampermetreler ile donatılmıştır. Elektrik akımının bu ölçümü tabancadan geçen toz boya miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu yüzden yüksek mA değerleri her zaman iyi bir uygulama anlamına gelmemektedir. En önemli unsur tabancadan çıkan yüklü toz boya tanecikleri oranını olabildiğince yükseltmektir.

İletişim Formu

HİZMETLERİMİZ